Thursday, 1 December 2011

Porady dla korzystających z bankomatu, bezpieczeństwo w RPA

W RPA do zdecydowanej większości przestępstw dochodzi w pobliżu bankomatu, a użytkownicy są narażeni na kradzież dopiero co wyjętej gotówki, kradzież karty, podejrzenie numeru identyfikacyjnego PIN, a najczęściej na wszystkie trzy występki łącznie. Prawdopodobieństwo padnięcia ich ofiarą jest równie wysokie zarówno w Stellenbosh, jak i na przedmieściach Johannesburga, a złodziejami są najczęściej młodzi, dobrze ubrani i uprzejmi mężczyźni. Najwięcej turystów traci karty w sposób takiego zmodyfikowania przez złodziei sposobu działania bankomatu, żeby zablokować w nim kartę. Delikwent zdaje sobie z tego sprawę dopiero po wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego i kiedy udaje się do wnętrza banku, by zgłosić połknięcie karty, przestępca ją wyjmuje, po czym znając PIN, zabiera ile jest możliwe. Nie ma żadnych sposobów na uniknięcie tego i innych zagrożeń, ale ryzyko jest nieco mniejsze, jeśli przestrzega się następujących zasad.

Nie korzystać z bankomatów w nocy i w odludnych miejscach. Najbezpieczniejsze są instalowane rzędami bankomaty w pasażach handlowych.

Przy większości bankomatów czuwają strażnicy. Jeżeli takiego nie ma akurat w pobliżu, podczas wybierania gotówki należy mieć oczy dookoła głowy, lub poprosić zaufaną osobę do odgrywania roli stójki.


Zwracać szczególną uwagę na osoby korzystające z bankomatu chwilę wcześniej, jeśli wyglądają podejrzenie, poszukać innego.

Korzystać z bankomatów w godzinach otwarcia banków i w miarę możliwości w czyimś towarzystwie. Jeśli karta utknie wewnątrz maszyny, jedna osoba może pozostać, a druga może udać się do banku, żeby zgłosić zdarzenie.
Wkładając kartę do bankomatu, od razu wciśnij guzik cancel jeśli wysuwa się oba z powrotem. Można mieć wtedy pewność, że nikt przy bankomacie nie majstrował, i można bezpiecznie przystąpić do własnej operacji.

Nie bać się być nieuprzejmym i stanowczo odmówić osobom oferującym pomoc w rozwiązaniu problemu.

Jeśli ktoś narzuca się z taką ofertą, należy natychmiast przerwać transakcję i udać się do innego bankomatu.

No comments:

Post a comment