Friday, 14 January 2011

Antylopy impale w Parku Krugera

Nie spodziewaj się nigdy że w czasie krótkiej wycieczki do Krugera zobaczysz wszystkie zwierzęta. W zależności od pory roku i w której części jesteś, zobaczysz inną przyrodę.
Jedno jest gwarantowane, z populacją ponad 100 tysięcy sztuk w samym tylko Krugerze, antylopy impale są najłatwiejsze do zobaczenia i całą pewnością je spotkasz. Dlatego warto jest zdobyć więcej informacji o tych pięknych zwierzętach. Są one niedoceniane przez turystów ze względu na ich popularność. Dokładnie przyjrzyj się stadu impali. Jeśli są tam tylko antylopy bez rogów, oznacza to że jest to harem składający się tylko z samic. Staraj się odnaleźć pojedynczego samca wśród nich. Pamiętaj że młode samce mają krótkie rogi.
Jeśli w stadzie są w większości impale z rogami, oznacza to że spotkałeś tak zwane "stado kawalerów". Samotne impale z dużymi rogami to poprzedni liderzy stada, wygnani przez agresywne, młode samce. W czasie wychowywania młodych czyli na początku lata zobaczysz jak "stada kawalerów" sprawują straż nad samicami z dziećmi.

Samce antylopy impala

No comments:

Post a comment